Coronavirus åtgärder

Med anledning av utvecklingen av Corona-virus/COVID19-smittan har SVT infört en rad nya rutiner som påverkar pågående produktioner och externa producenters kontakter med SVT:

 

 • Alla tv-inspelningar i Stockholm och Göteborg kommer att genomföras helt utan publik tills vidare, och att större besök i SVT:s lokaler pausas tills vidare i hela landet.
 • Övriga pågående produktioner ska stämma av med SVT:s projektledare om det krävs särskilda åtgärder, och kontrollera huruvida det sker ytterligare skärpningar av åtgärder.
 • SVT-medarbetare kommer att undvika så långt som möjligt att ta in externa besök i SVT:s lokaler, istället rekommenderas videomöten via Teams eller att möten hålls utanför våra lokaler.
 • Om det externa besöket är verksamhetskritiskt, ställs frågan om hen eller någon i hens hem uppvisar sjukdomssymptom eller har varit i något riskområde:
 • Kina inklusive Hongkong (undantag Macao)
 • De italienska regionerna: Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana
 • Iran
 • Sydkorea​​​​​​​
 • Österrikiska delstaten Tyrolen
  • Om svaret är ja är huvudregeln att gästen inte får tillträde till SVT:s lokaler. I särskilda fall, som är av stor vikt för SVT:s samhällsviktiga uppdrag, kan divisionschef i samråd med HR- och Kommunikationsdirektör göra en annan bedömning.
 • SVT ställer in tjänsteresor till events/mässor eller konferenser i Sverige eller utomlands för medarbetare.
 • Alla tjänsteresor för SVT:s medarbetare inom Sverige stoppas som huvudregel, detta innefattar också privat bil.
 • Dessa försiktighetsåtgärder görs därför att SVT har ett beredskapsuppdrag vid kris i samhället.
 • SVT:s fastigheter är skyddsobjekt och den redaktionella verksamheten måste skyddas från eventuell smitta.
 • De nya rutinerna gäller all SVT:s anläggningar i hela landet.