Covid

Med anledning av utvecklingen av Corona-virus/COVID19-smittan har SVT infört en rad nya rutiner som påverkar pågående produktioner och externa producenters kontakter med SVT:


  • Alla tv-inspelningar i Stockholm och Göteborg kommer att genomföras helt utan publik tills vidare, och att större besök i SVT:s lokaler pausas tills vidare i hela landet.
  • Övriga pågående produktioner ska stämma av med SVT:s projektledare om det krävs särskilda åtgärder, och kontrollera huruvida det sker ytterligare skärpningar av åtgärder.
  • SVT-medarbetare kommer att i så stor utsträckning som möjligt att arbeta hemifrån och kommer att ha möten via Microsoft Teams eller motsvarande.
  • Om det externa besöket är verksamhetskritiskt, ställs frågan om hen eller någon i hens hem uppvisar sjukdomssymptom och i så fall kan hen nekas tillträde.
  • SVT ställer in tjänsteresor till events/mässor eller konferenser i Sverige eller utomlands för medarbetare.
  • Alla tjänsteresor för SVT:s medarbetare inom Sverige stoppas som huvudregel, detta innefattar också privat bil.
  • Dessa försiktighetsåtgärder görs därför att SVT har ett beredskapsuppdrag vid kris i samhället.
  • SVT:s fastigheter är skyddsobjekt och den redaktionella verksamheten måste skyddas från eventuell smitta.
  • De nya rutinerna gäller all SVT:s anläggningar i hela landet.