Fakturering

Photo by Helloquence on Unsplash

När SVT köper varor och tjänster från leverantörer, som externa producenter, gäller följande:

From 1 februari 2019 tar SVT enbart emot e-fakturor från svenska leverantörer

  • Kontakta din ekonomi ansvariga för e-fakturor i den mån det finns någon sådan
  • Om ditt företag inte har ett eget e-fakturakonto ska du kontakta SVT:s samarbetspartner för e-faktura, som erbjuder sig att ställa ut 100 gratis fakturor per kalenderår, InExchange länk till annan webbplats

För att fakturan ska kunna processas av SVT måste följande information finnas med:

  • SVT:s organisationsnummer: 556033-4285 .
  • SVT:s Global Location (GLN) Number: 7365560334280. GLN är en unik internationell identifierare för ett företag eller en avdelning på ett företag. Denna uppgift används för att veta exakt vart din e-faktura ska levereras
  • Referensnummer – vid beställning mot faktura måste alltid giltig referens anges för att fakturan ska hamna rätt. SVT:s referensnummer anges antingen i form av kostnadsställe fyra siffror (t ex 5999) eller projekt-/produktionsnummer åtta siffror (t ex 17999999) i följd
  • Om referensnummer saknas kan inte SVT hantera fakturan och den skickas tillbaka till dig
  • Ange referensnummer på samtliga fördefinierade fält i e-faktura tjänsten
  • Ange kontaktperson på SVT i fritextfältet i tjänsten
  • I fritextfältet ska också en tydlig fakturatext där det framgår vad som fakturerats skrivas
  • Som generella betalningsvillkor har SVT 30 dagar

Om du har ytterligare frågor om SVT:s fakturahantering vänd dig till din kontaktperson på SVT

För administrativa frågor kan du också vända dig till leverantor@svt.se eller 08-784 56 02