Programgrafik

Format för Still-grafik

 • SD 16:9 1024 x 576 (square)
 • HD 720 1280 X 720 px
 • HD 1080 1920 x 1080 px

Format för videografik

 • SD 16:9 720 x 576 (aspect ratio, anamorf) PAL
 • HD 720 1280 x 720 px
 • HD 1080 1920 x 1080 px

Grafik: Casparmallar

 • Bifoga alltid en referens att titta på, stillbild om inga animationer används annars en rörlig sekvens på skyltens animationer
 • Bifoga typsnitt alt. skriv vilket typsnitt som använts
 • Leverera som photoshop-dokument utan rastrerat typsnitt och med separerade och namngivna lager
 • SD 16:9 1024 x 576 px
 • HD 720 1280 x 720 px
 • HD 1080 1920 x 1080 px

Grafikleverans

Vid frågor gällande grafikleverans kontakta din projektledare på SVT. All grafik ska levereras enligt följande:

 • Photoshop-dokument väl organiserade
 • Vektorgrafik som Illustrator elle EPS
 • After Effects-projekten ska "collectas" där allt material som använts ska finnas med
 • Projekt i After Effects ska vara väl organiserade
 • Logotype ska finnas i vektorformat
 • Alla fonter ska bifogas alt. skriv vilket typsnitt som använts
 • Exakta färgvärden måste anges, RGB eller # för TV och CMYK för tryck
 • Färggrund 601 för tv-produktion
 • Vid leverans av video, använd Quicktime-animation och information om vilken field-ordning som använts. Om alfakanal används, rendera med ”straight unmatted alpha”

Implementering direkt i SVT:s grafik-sändningssystem CasparCG

 • Vid leverans av video, använd Quicktime-animation 75% quality
 • Om interlaced gäller upper fields
 • Om alfakanal används, rendera med ”premultiplied alpha”
 • Video skall vara anamorf om SD (720x576 px)
 • Stillbilder som tga med alpha, om sådan finns. Om SD, anamorft (720x576 px)
 • Om grafiken är gjord i Mac ska det finnas relevanta filändelser på alla filer för vidare bearbetning i PC-miljö
 • Färgprofiler vid leverans: Vektorgrafik (Illustrator, EPS etc): sRGB Rastergrafik (Photoshop etc): sRGB SD-video: 601 HD-video 709