Teknisk Specifikation

Sveriges Televisions Tekniska Specifikation för leverans av program.

Den tekniska specifikationen är endast tillgänglig på engelska,