SVT:s Loggor

;

SVT Loggor i presentationsmaterial

När SVT:s loggor ska användas i powerpoint-presentationer, pdf:er med mera, är det viktigt att materialet följer SVT:s grafiska manual.

Om du vill använda SVT-loggor i presentationsmaterial, kontakta SVT Kommunikation.

Program- och SVT-loggor utanför rutan

Produkter som tas fram får endast märkas med programlogotyp, produktionsbolagets logotyp samt SVT:s logotyp och ska godkännas av SVT:s projektledare.

SVT:s projektledare kan svara på frågor kring hanteringen av SVT-varumärket och loggor.

SVT:s Grafiska Manual

SVT har en grafisk manual för att förenkla arbetet med logotypen, både i tv-rutan och utanför den. Här finns allt man behöver för att följa SVT:s visuella identitet. Det mesta är nedladdningsbart direkt på datorn via din projektledare.

I manualen finns alla grafikregler för olika typer av samarbeten, som produktionsutläggningar, visningsrätter, samproduktioner med mera.

SVT ska tydligt framstå som avsändare och garant i samband med programinnehållet, utan att behovet av kreativ särart och visuell stil för enskilda program begränsas av det grafiska regelverket.

När det gäller användandet av SVT:s logotyp utanför rutan – affischer och annonser med mera – ska detta utan undantag godkännas av SVT. SVT:s logotyp ska alltid finnas med i de fall SVT är avsändare, ensam eller tillsammans med andra.