Programförslag till SVT

I SVT:s strategier står det:

"SVT ska vara Sveriges bästa samarbetspartner för externa producenter, innehållsleverantörer och digitala tjänsteproducenter. SVT ska ge plats för för de bästa talangerna , både framtida, nya och etablerade".

SVT:s definition av programförslag

I SVT:s definition av programförslag ingår tre delar:

Programidé som beskriver innehållet i programmet.

Programbudget som beskriver kostander, personal och resurser samt eventuella rättigheter

Produktionsplan som beskriver hur projektet ska genomföras.

Det bör innehålla förproduktion, produktion och postproduktion

Programförslag Drama

SVT Drama har en separat process för att ta emot programförslag.

SVT DRAMA

Vi överträffar allas förväntningar och levererar Sveriges bästa dramaserier.

Vårt uppdrag:

Att skapa upplevelser som engagerar, underhåller och ger publiken fler perspektiv för att bättre förstå sig själva och sin omvärld.

Strategiska riktlinjer:

 • Vi ska vara bäst på dramaserier som tar vid där nyhetsjournalistiken "tar slut". Vi når stort genomslag med engagerande serier som skapar samtal och debatt.
 • Vi ska vara bäst på att skapa gemenskap för hela publiken med berättelser som underhåller och berör.
 • Vi ska vara bäst på svenskt utbud för den storkonsumerande, insatta seriepubliken mellan 30-44 år.

SVT Dramas serier är fortsatt starkt efterfrågade av den svenska publiken.

SVT Drama utvecklar framtidens serier tillsammans med Sveriges bästa upphovspersoner och produktionsbolag.

SVT Dramas mål är att alltid vara den bästa samarbetspartnern för de svenska upphovspersonerna och den svenska film- och tv-branschen.

SVT Drama strävar efter ett varierat utbud av serier eftersom i vårt uppdrag ingår att spegla hela Sverige, och hela Sveriges publik.

Programförslag Drama

 • SVT:s TV-serier är samproduktioner, det vill säga att vi utvecklar och finansierar projekten tillsammans med ett produktionsbolag och andra internationella aktörer.
 • SVT Drama hanterar också SVT:s långfilmsuppdrag, vilket innebär att vi samproducerar med svenska produktionsbolag och köper visningsrätter i svenska och nordiska långfilmer.
 • Dessutom arbetar vi med Veckans Föreställning.
 • Vi utvecklar primärt mot målgrupp 30 och uppåt (undantag julkalender) och nu mot följande uppdrag:
 • Långa serier
  Spänning/thriller 8 x 45 el. 60 min
  Dramedy/Drama 8 x 30 el. 45 min
 • Mini-serier
  Alla genrer 6 x 45 el. 60 min
  Alla genrer 8 x 30 min
 • Julspecial
  3 x 45 el. 60 min (eventuellt 4 x 45 min)

*Vi utvecklar även julkalender. Se nedan för mer info.

För att vi ska kunna ta ställning till ett förslag behöver vi en programbeskrivning. En programbeskrivning bör vara 1-5 sidor och ska innehålla:

 • Titel: Titel eller arbetstitel.
 • Format: Vad är det för format, dvs. är det en långserie, eller en mini-serie. Antal avsnitt och längd på avsnitten.
 • Genre: T.ex. drama, dramedy, krim, thriller, skräck, sci-fi.
 • Premiss: Vad handlar serien om (beskrivning av serien med ett par meningar, dvs. ”storyn”)?
 • Kort övergripande synopsis av seriens handling
 • Karaktärer: Beskriv mkt. kortfattat seriens huvudkaraktärer.
 • Referenser: Eventuella referenser som beskriver seriens tilltal och ton.
 • Upphovspersoner: Vilka står bakom serieförslaget, och vad ni har gjort tidigare. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter.

Julkalender

Format: 24 x 13:30 min

Målgrupp: 5-100 år (viktigt att serien tilltalar en vuxen publik)

Genre: varierar från år till år -  kan vara äventyr, komedi, saga etc.

*Kontakta alltid vår utvecklingsansvariga Helena Persson innan du skickar in ett programförslag för julkalender. Helena beslutar om förslaget ska skickas in formellt via vår intake: Helena Persson.

Programförslag till SVT Drama (serier) skickas via formuläret Länk till annan webbplats.. Vi tar endast emot programbeskrivningar digitalt.
Har du frågor så kontakta clarice.goulart(a)svt.se.

*För komedi och humor hänvisas till SVT Humor: svthumor@svt.se

Vad händer med ditt förslag?
Alla förslag som kommer in registreras och läses av SVT Dramas manusredaktörer inom 4-6 veckor. Vi får in många förslag och har dessvärre ingen möjlighet att lämna feedback på nej-tackade förslag. Vi ansvarar ej för inskickat material. Allt material hanteras strikt konfidentiellt.


Programförslag Drama för Barn och Unga

SVT har separata processer för programförslag för Drama för Barn och Unga.

 

Programförslag för Barn och Unga

Om du har idéer kring serier för Barn mellan 3-12 år hör av dig till Utvecklingsansvarig på SVT Barn i Stockholm, Helena Persson.

Skicka inte hela manus eller längre projektbeskrivningar utan stäm först av med Helena kring aktuell inriktning samt vilket material som behöver mejlas som steg 1.

Vi utgår alltid från målgruppen i allt vi producerar, börja därför gärna med att beskriva vilken målgrupp din idé riktar sig till och vad som har gjort att du tänker att idén matchar den specifika målgruppens behov. Om du inte är bekant med hur barnutbudet ser ut idag, gå gärna in i Barnlay och kika igenom några serier.

Våra målgruppsfokus för extern produktion:

-          Serier för 5-åringar (referens Bilakuten, Doktorerna, Stopp, Jecko och Jessie kan själva, Emil i Enånger )

-          Serier för 6-9 åringar (lite olika hur stort behov vi har av nya serier för den här målgruppen, men som exempel på serier mot målgruppen är Agenterna, Spooky´s, Tjejer, Killar)

-          Serier för 10-12 åringar (främst humorserier sökes som referens Otajmat). Men även andra genrer kan vara av intresse, dock ej serier som rör tonårsproblem då vi producerar dessa inhouse.

-          Vi producerar eller samproducerar ej animation utan det är vår inköpsavdelning som köper in visningsrätt på animerade serier. Om du har en animerad serie eller frågor kring det kontakta: linda.granath@svt.se

-          Animerad långfilm eller annan långfilm mot barn hanteras via SVTs långfilmsgrupp. Se fliken Programförslag Långfilm.

-          Vi producerar inte kortfilmer för barn utan endast TV-serier.

Programförslag för Drama för Unga

Om du har idéer kring dramaserier för unga mellan 16-29 år så maila dina kontaktuppgifter till malmointake@svt.se. Maila ej förslag.

Intakeprocess för denna målgrupp sker ca en gång om året, information om nästa omgång får du i automatiska mailsvaret från Malmö intake.

Programförslag Långfilm

SVT har en separat process för programförslag för Långfilm.

Programförslag till SVT Drama (långfilm) skickas via formuläret Länk till annan webbplats..

Har du frågor så kontakta Charlotta Denward, eller via SVT växel +46 (0)8 784 00 00 (växeln kan koppla till alla mobiltelefoner).

Obs! Fr o m den 20.e juni 2023 tar vi bara emot förslag om förköp av minoritetssamproduktioner där huvudproducent är från ett nordiskt land.

Vi tar bara emot förslag från produktionsbolag/producent. För att vi ska kunna ta ställning till ett förslag behöver vi följande: Observera att allt inte behöver finnas med då du registrerar ditt projekt första gången!

 • Manus
 • Budget
 • Finansieringsplan: Styrkt och eller uppskattad finansiering.
 • Referenser: Lämna gärna referenser som beskriver stil och stämning.
 • Upphovspersoner: Vilka står bakom projekt, och vad ni har gjort tidigare. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter.

Vad händer med ditt förslag?
Alla förslag som kommer in registreras och bedöms inom 4-6 veckor. Vi får in många förslag och har dessvärre ingen möjlighet att lämna feedback på nej-tackade förslag. Allt material hanteras strikt konfidentiellt.

Beslut fattas av SVT:s långfilmsgrupp, som sammanträder en gång per månad, och består av:

 • Tove Böök Elfström Förhandlare långfilm
 • Anna Croneman Programchef Drama och långfilm
 • Safa Safiyari Kanalchef Barnkanalen/Barnfilmsansvarig
 • Agneta Perman Inköpare långfilm
 • Andra Lasmanis Projektledare Moving Sweden
 • Charlotta Denward Projektledare/långfilm
 • Annica Nilsson Controller

Programförslag Dokumentär

SVT har ett omfattande dokumentärutbud och vi strävar efter hög kvalitet, unikt material och en bredd när det gäller berättelser och upphovsmän.

SVT sänder såväl svenska som utländska singeldokumentärer, granskande dokumentärer samt dokumentära serier och kortfilmer. Filmerna kan vara inköpta, producerade tillsammans med en extern producent, eller ibland producerade av SVT.

SVT:s stora dokumentärutbud spänner över allt från samhälle och kultur till sport och musik. Det gör att flera avdelningar inom SVT arbetar med dokumentärfilm. Avdelningen SVT Dokumentär har hand om den största delen av det dokumentära utbudet och finns representerade i Stockholm, Malmö och Umeå.

Om du är intresserad av att lämna ett programförslag kan du använda någon av nedanstående länkar: Pitchformulär: Singeldokumentärfilm Pitchformulär: K-Special

Välkommen till verkligheten!

Pitchformulär: dokumentär

Pitch Form: documentary Länk till annan webbplats.

Programförslag till K-special

K special är en del av SVTs kulturutbud och bjuder på berättelserna du inte kände till, porträtten du längtat efter och möten med konstnärer som överraskar, förför och provocerar. Passionerat och prisbelönt. Utmanande och underhållande. Sverige och världen

K special har som ambition att sända världens bästa kulturdokumentärerer. Vi söker starka berättelser med starka känslor, alltid med kulturen i centrum. Dokumentärerna ska vara fristående singlar på 58 minuter.

För ansökan krävs:

 • Projektbeskrivning
 • Finanseringsplan
 • Budget
 • Tidplan
 • CV