Leverans av tjänster och plattformar

SVT har tagit fram riktlinjer för samarbetet med externa leverantörer för att du som leverantör ska veta vilka kvalitetskrav som ställs på din leverans.

Leveranser från externa leverantörer förekommer på många olika nivåer: Det kan handla om allt från enstaka spel och applikationer till mer integrerade sajter som ska prata med annan data i våra system. Olikheterna innebär olika typer av tekniska krav och tekniska riktlinjer.

Riktlinjer för interaktionsdesign (ID) och design handlar om hur vi vill att interaktiva tjänster från SVT ska fungera för användarna, till exempel samordning av ikonspråk, vad som förväntas hända vid klick, färger, typografi, tillgänglighet etc.

Ladda hem Interaktiva leveranskriterierlänk till annan webbplats

I kapitel 2 finns generella riktlinjer som ska följas för samtliga produktioner.

I kapitel 3 och 4 finns specifika riktlinjer som skall följas för produktioner som faller under respektive kategori.

I de fall där riktlinjerna inte kan beskrivas i generella termer för en viss kategori, kontakta din projektledare på SVT.