Hyrguide Smårekvisita

VIKTIG INFORMATION till dig som kund!
Genom omställning till digital hantering skapar vi nu bättre förutsättningar för att effektivare och långsiktigt möta era behov som kunder, samtidigt som vi kvalitetssäkrar våra utleveranser och returer. Därför införs ett tydligare regelverk för utleverans och retur, enligt följande inom Rekvisita och Möbel. Nedanstående villkor gäller frånochmed 1 november 2022.

UTLEVERANS
Minst 24 timmars framförhållning för utleverans och utcheckning av objekt, eller enligt överenskommelse
⦁ Undantag enligt ovan medges för “påbörjad hyresorder”, om utleverans av max 5 objekt, som efter tidsöverenskommelse kan medtagas understigande ovanstående tidsgräns. Dock påförs ett expresstillägg om 100 kr + moms per objekt för denna service

RETUR
⦁ Större returer motsvarande 2 varuvagnar eller 5 kbm ska alltid föranmälas senast 24 timmar innan önskad returleverans
⦁ Vid försenad returleverans, d v s efter stängning, där överenskommelse görs om att personal kvarstannar, tas en extraavgift om 600 kr + moms ut per påbörjad timme
⦁ Vid retur av objekt till fel samlingar tas också en hanteringsavgift om 600 kr + moms ut per påbörjad timme
⦁ Gåvor till oss ska alltid föraviseras för vår bedömning, d v s om vi har möjlighet att ta emot gåvan eller inte. Om oönskad gåva medföljer returen tar vi ut en avgift om 600 kr + moms per påbörjad timme för våra hanteringskostnader tillika påförs eventuella återvinningskostnader


Hyra hos Magasin 4 kan du göra som har egen firma eller ett aktiebolag.
För att hyra behöver vi ditt organisationsnummer och faktureringsadress. Är inte företaget ditt så önskar vi en rekvisition från uppdragsgivaren.

Säg till när ni hyr om ni önskar e-faktura så hjälper vi er med det nu!

PRIS:
Debitering sker f r o m utlämningsdag t o m återlämningsdag.
För de första 14 kalenderdagarna debiteras 20 % av värdet.
För resterande hyrperiod debiteras 5 % per påbörjad 7-dagarsperiod.
Vid samfakturering med de andra förråden är lägsta faktura belopp 1000 kr + moms.

Säg till när ni hyr om ni önskar e-faktura så hjälper vi er med det nu!

Skolor är välkomna att hyra och får 15% rabatt på hyran.

Vi tillhandahåller rekvisita för olika typer av produktioner och tillfällen. Många av våra produkter är sköra och har ibland ett historiskt värde bortom det upplevda värdet. Vi önskar därför att ni tar väl hand om dem under tiden ni hyr samt lämnar tillbaka dem väl paketerade och i samma skick som när ni hyrde dem.

Vid förlust eller skada kan varan ersättas med en likvärdig vara eller med full ersättning av varans värde samt ev. arbetsinsatskostnad om varan skulle vara svår att ersätta.

Vid bokning: Märk upp din kundvagn med:
– namn, telefonnummer, företag
– startdatum för utplock

1 veckas plocktid innan utkvittering ingår i hyrpriset.

Vänligen hjälp oss att plocka undan efter dig. Var noga med att lägga tillbaka saker som du inte ska hyra på den plats de låg innan. Om du är osäker på var det ska ligga- kontakta personal- vi hjälper dig.

Vid retur: Rätt sak ska till rätt avdelning(kostym, smårekvisita &möbel).

Uppge/ skriv noga på returen vilket namn och företag det kommer från och som ska faktureras.

OBS! Av och pålastning ingår ej!