Pågående upphandlingar

SVT Inköp publicerar alla upphandlingar i ett elektroniskt upphandlingsverktyg, där publiceras all information om respektive upphandling och där sker även all kommunikation med anbudsgivare under anbudsfasen samt tilldelningsbeslut osv.