Inköp

SVT Inköp har fokus på att göra högkvalitativa upphandlingar som ska resultera i bra affärer med kostnadseffektiva lösningar. Vårt arbete frigör tid för SVT:s kärnverksamhet.

SVT Inköp är SVT:s gemensamma inköpsfunktion och kunskapsbas för upphandling av varor och tjänster. Vi är en servicefunktion med specialistkompetens inom inköpsområdet, där uppdraget är att genomföra upphandlingar inom områden där SVT ofta köper. SVT:s centralupphandlade avtal omsätter cirka 1.3 miljarder kronor per år.

Vi är ett SVT gentemot våra leverantörer, vi har hög moral och etik i vårt arbete och genomför upphandlingar i konkurrens till rätt kvalitet för SVT:s verksamheter. SVT:s leverantörer ska ha förtroende för SVT som kund, och SVT Inköp ska vara objektiva och affärsmässiga i alla kontakter med marknaden.

Vi stöttar, vägleder och hjälper SVT:s verksamheter genom hela upphandlingsprocessen, i olika upphandlings-, avrops-, och avtalsfrågor.

SVT International köper in utländska program. Du kontaktar dem här.