Vid Kris

Om det uppstår en kris i produktionen – kontakta SVT:s projektledare. Om projektledaren ej kan nås, kontakta växeln 08-7840000 för att få kontakt med rätt person.

BRA ATT VETA:

 • Alla SVT:s medarbetare i hela landet kan nås via vårt växelnummer 08-7840000
 • Växeln kan också koppla till medarbetares mobiltelefon
 • Växeln är bemannad dygnet runt

Ta omdelbart kontakt med SVT:s projektledare

 • Om det uppstår en kris i produktionen – kontakta SVT:s projektledare.
 • SVT:s projektledare bedömer om programchefen eller SVT Kommunikation ska kontaktas.
 • Om projektledaren inte är nåbar, ta direkt kontakt med programchefen, kontakta växeln 08-7840000 för att få kontakt med rätt person. SVT:s pressjour nås på direktnr 08-784 86 99.

Dokumentera förloppet

 • Vad har hänt?
 • Vilka har kontaktats?
 • När kontaktades de?
 • Vilka beslut har fattats och varför?

Handlingsplan

 • SVT:s projektledare upprättar en handlingsplan tillsammans med den externa producenten.
 • SVT Kommunikation (pressjouren kvällar och helger) och den ansvariga utgivaren kan komma att ingå i handlingsplanen.

Missförhållanden, Ogentligheter och Trakasserier

SVT accepterar inte att egna medarbetare eller medarbetare hos våra samarbetspartners far illa eller utsätts för kränkande eller felaktig behandling.

Om du upplever att du själv eller någon kopplad till en SVT produktion är utsatt kan du göra SVT uppmärksamma på detta. Du kan välja mellan ett antal olika sätt att göra detta på:

 • Vänd dig till din närmaste chef där du arbetar.
 • Hör av dig till SVT:s projektledare för programmet i fråga.
 • Ta kontakt med SVT:s direktör för Programdivisionen via SVT:s växel 08-784 00 00 eller via mail. Du kan också kontakta SVT:s HR Direktör via SVT:s växel 08-784 00 00 eller via mail

På samma sätt kan du också göra SVT uppmärksamma på om det förekommer ekonomiska eller juridiska oegentligheter. Även i dessa fall kan du välja mellan alternativen ovan.

Ytterligare information

SVT har en publicistisk särställning i det svenska mediesamhället. SVT har också krav på sig att vara oberoende och opartiskt. I en produktion är det många beslut som påverkas av detta. Då SVT är ett företag som granskar andra, vill SVT också vara ”granskningsbart” och ligga i framkant när det gäller etiska frågor.

SVT bedöms inte bara utifrån det som sänds i företagets kanaler och tjänster, utan också utifrån hur inslag/program är producerade och finansierade, vad som har hänt på inspelningsplatsen och omständigheter kring medverkande.

Ibland händer oförutsedda saker i en produktion. Medverkande hoppar av, medverkande säger saker i direktsändning som inte borde sägas, det framkommer information under inspelningens gång som förändrar de publicistiska förutsättningarna, det uppkommer etiska dilemman kring medverkande eller programledare och så vidare. Det kan också handla om produktionsinterna kriser som medarbetarfrågor, sjukdom, arbetsplatsolyckor, arbetsmiljöproblem, tekniska, logistiska, juridiska eller ekonomiska problem.

SVT har en utgivarorganisation som ska hantera de juridiska frågorna kring sändning. Varje projekt har, vid sidan av SVT:s projektledare, en programchef som är programansvarig för programmet. Tillsammans bedömer de också andra frågor kring etik, ekonomi med mera och kan framförallt bedöma om SVT Kommunikation eller programdirektören ska kontaktas beroende på om krisen får ekonomiska, publicistiska eller kommunikativa effekter.