Designmanual

Vi har ett brett och mångsidigt utbud och vår visuella identitet behöver kunna signera och förpacka många olika temperament och uttryck. Vi har därför en stor verktygslåda med flera flexibla designverktyg. Det krävs dock att vi följer gemensamma grundprinciper så att de kommer till sin rätt.

I manualen hittar du övergripande vägledning, riktlinjer och råd för hur designverktygen bäst används och sätts samman så att vi blir ett SVT oavsett plattform och sammanhang.

Manualen som film

Bild, ljud och rörelse är i vårt DNA. Och en stor del av vår visuella identitet når sitt fulla uttryck i rörlig form. Vi har därför gjort en film som ger en bra introduktion till identiteten.

Manualen för nedladdning