FAQ - Vanliga frågor

Här nedan finns svar på vanliga frågor. Har du några andra frågor eller övriga funderingar, tveka inte att kontakta oss! Länk till annan webbplats.

Hur kan vi bli leverantörer till SVT?

Genom att lämna anbud i våra publicerade upphandlingar, du hittar dessa HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SVT Inköp använder sig av ett elektroniskt upphandlingsverktyg, där all information om våra upphandlingar, – inklusive kommunikation under anbudsfasen och tilldelningsbeslut, finns. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till upphandlingsverktyget för leverantörer.

SVT och offentligehetsprincipen?

SVT är ett aktiebolag utan statligt ägande och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen eller offentlighets- och sekretesslagen. SVT lämnar därför inte ut inkomna anbud på begäran.

SVT lämnar dock, i samband med beslut, ut information kring skäl för beslut om tilldelande av kontrakt eller att avbryta en upphandling. SVT lämnar också ut information rörande den egna ansökan och/eller det egna anbudet

Var kan jag få mer information?

Vilka får lämna anbud?

Vem som helst, som kan och vill får vara med och lämna anbud i våra annonserade upphandlingar. De anbudsgivare vi antar som avtalsleverantörer ska dock alltid uppfylla samtliga obligatoriska krav (ska-krav) som är ställda i förfrågningsunderlaget ink samtliga bilagor.

Vilka krav ställer SVT på sina leverantörer?

SVT ställer krav på våra leverantörer utifrån varje separat upphandling. De krav vi ställer på våra leverantörer ska alltid vara grundade på de fem EG-rättsliga principerna som finns angivna i LOU.

Mer information om vilka krav SVT ställer på våra leverantörer hittar du HÄR.

Vilka upphandlingar pågår just nu?

SVT:s pågående upphandlingar hittar du HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.