Fakturering

Photo by Helloquence on Unsplash

När SVT köper varor och tjänster från leverantörer, som externa producenter, gäller följande:

SVT tar enbart emot e-fakturor från svenska leverantörer

SVT samt UR tar enbart emot elektroniska fakturor från svenska leverantörer, dvs INTE papper eller pdf. För att kunna skicka elektroniska fakturor till SVT samt UR behöver ni därför kontakta er befintliga operatör för e-faktura eller SVT och UR:s operatör Inexchange.

Hur går man tillväga?

Det finns enkla metoder och tjänster att tillgå, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar.

  • Om ditt företag inte har ett eget e-fakturakonto ska du kontakta SVT:s samarbetspartner för e-faktura, InExchange,  Länk till annan webbplats.som erbjuder sig att ställa ut 100 gratis fakturor per kalenderår.
  • Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

För att fakturan ska tas emot av SVT måste följande information anges:

  • 556033-4285 SVT:s organisationsnummer
  • 7365560334280 SVT:s Global Location (GLN) Number. GLN är en unik internationell identifierare för ett företag. Denna uppgift används för att veta exakt vart din e-faktura ska levereras
  • Peppol -ID 0007:5560334285
  • Referensnummer måste alltid anges i alla referensfält. Ange detta i form av kostnadsställe fyra siffror eller projekt-/produktionsnummer åtta siffror. Inga andra tecken eller text får förekomma. Om referensnummer saknas kan inte SVT hantera fakturan.
  • Kontaktperson på SVT i fritextfält/övrig information/fakturakommentar
  • En tydlig fakturatext där det framgår vad som fakturerats
  • Som generella betalningsvillkor har SVT 30 dagar

Om du har ytterligare frågor om SVT:s fakturahantering vänd dig till din kontaktperson på SVT.

För administrativa frågor kan du också vända dig till leverantor@svt.se eller 08-784 56 02

Fakturering med utlägg till SVT

Har du som leverantör utlägg som du gjort för SVT:s räkning. Nedan finner du en manual som kan vara till hjälp

Manual för fakturering av utlägg Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster.