Fakturering

Photo by Helloquence on Unsplash

Fakturering till SVT

SVT tar enbart emot elektroniska fakturor från svenska leverantörer dvs INTE papper eller pdf.

Hur går man tillväga?

Det finns enkla metoder och tjänster att tillgå, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar.

Har ni en befintlig lösning för att skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) kontaktar ni er operatör. Är ni osäkra på om ni kan skicka e-faktura eller inte, vänligen kontrollera detta med er affärssystemsleverantör.

Har ni ingen lösning för e-faktura hjälper SVT:s samarbetspartner InExchange er att komma igång: www.inexchange.se/skicka-faktura : Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Välj "Kom igång nu"

2. Scrolla sen ner till texten:

Har du fått ett brev från oss om att skicka e-fakturor till din kund?
Skapa konto Länk till annan webbplats. och kom i gång med upp till 100 e-fakturor kostnadsfritt till aktuell mottagare.

3. Välj Skapa konto

Elektronisk identifierare

Anlsutning via VAN-Operatör:

  • 556033-4285 SVT:s organisationsnummer
  • 7365560334280 SVT:s Global Location (GLN) Number.
  • Operatör : InExchange

Anslutning via PEPPOL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Peppol -ID 0007:5560334285

För att fakturan ska tas emot av SVT måste följande information anges:

  • Referensnummer måste alltid anges i alla referensfält. Ange detta i form av kostnadsställe fyra siffror eller projekt-/produktionsnummer åtta siffror. Inga andra tecken eller text får förekomma. Om referensnummer saknas kan inte SVT hantera fakturan.
  • SVT:s organisationsnummer 556033-4285 
  • Kontaktperson på SVT i fritextfält/övrig information/fakturakommentar
  • En tydlig fakturatext där det framgår vad som fakturerats
  • Som generella betalningsvillkor har SVT 30 dagar
  • Innehållet i en faktura | Rättslig vägledning | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om du har ytterligare frågor om SVT:s fakturahantering vänd dig till din kontaktperson på SVT.

För administrativa frågor kan du också vända dig till leverantor@svt.se eller 08-784 56 02

Fakturering med utlägg till SVT

Har du som leverantör utlägg som du gjort för SVT:s räkning. Nedan finner du en manual som kan vara till hjälp

Manual för fakturering av utlägg Pdf, 614 kB, öppnas i nytt fönster.