SVT:s kravställning på leverantörer

Samtliga av våra upphandlingar genomförs med SVT:s verksamheter i fokus. Upphandlingarna är väl avvägda och de krav vi ställer på våra leverantörer är alltid väl förankrade och realistiska.

SVT har samarbete med Skatteverket och begär alltid i samband med upphandlingar, och vid avtalskontroller, ut information om leverantören uppfyller lagenligt ställda krav.

SVT ställer miljökrav på sina leverantörer och stävar efter att värna om miljön såväl internt som externt, det är därför viktigt för oss att våra leverantörer gör detsamma.

SVT har en uppförandekod som vi ofta tillämpar i våra upphandlingar. Uppförandekoden syftar till att våra leverantörer ska respektera och följa de grundläggande principer som omfattas av uppförandekoden. SVT:s leverantörer ansvarar även för sina underleverantörers arbete så som för sitt eget.