Checklista för elektronisk signering vid avtal med SVT

SVT använder Adobe Sign för elektronisk signering av avtal.

  • När du första gången använder Adobe Sign kommer du att få skriva din namnteckning på skärmen med datamus eller motsvarande.
  • Din namnteckning placeras därefter på avsedd plats genom ett första klick vid signaturrutan.
  • För att underskriften ska registreras och bli giltig, ombeds du därefter att klicka på knapp med texten ”Signering” respektive ”Godkänn”.
  • Genom att klicka på knappen bekräftar du att du är behörig företrädare för den undertecknande avtalsparten och att du tagit del av avtalet och samtliga bilagor, samt undertecknar respektive godkänner du avtalet med SVT. (Om du har rollen som ”godkännare” bekräftar du inte att du är behörig företrädare.)
  • Genom att klicka på knappen accepterar du också att använda Adobe Sign och Adobes villkor för elektronisk signering.
  • Om du inte vill använda elektronisk signering, kontakta din förhandlingsmotpart på SVT.