Mer information

Vill du veta mer om SVT:s visuella identitet, har frågor om riktlinjerna eller vill ha annan hjälp? Kontakta gärna någon av oss nedan.

Övergripande frågor om SVT:s visuella identitet:

Fredrik Marklund
Ansvarig SVT:s visuella identitet

Övergripande frågor om SVT:s visuella identitet, digitala tjänster och plattformar:

Håkan Smith
Lead Art director, SVT Interaktiv

Övergripande varumärkesfrågor, marknadskommunikation, event och externa samarbeten:

Anna Haupt
Projektledare, SVT Kommunikation

On-air branding och marknadskommunikation:

Marika lindgren
Formansvarig kanalgrafik