Komplett Leverans

SVT använder begreppet Komplett Leverans. Det innebär

  • att programmet är kvalitetsgodkänt av SVT Programmottagning i enlighet med SVT:s tekniska specifikation
  • att all programinformation har levererats och godkänts
  • att grafik är levererad och lagrad på rätt sätt
  • att Credit och Eftertexter följer SVT:s regelverk

Uteblir någon del av den kompletta leveransen trots påminnelse debiteras projektet.

Till höger kan du läsa vad som gäller inom respektive område.