Avsändarskyltar

SVT ska stå som avsändare för det enskilda programmet oavsett vilken plattform tittaren ser det på. För att säkerställa detta ska SVT:s logotyp finnas med tydligt i början och slutet av alla program.

SVT i början av programmet

SVT:s logotyp ska förekomma i öppningsbilden i alla internt producerade program och i alla program som producerats externt exklusivt för SVT:s räkning. Program som innehåller SVT-logotypen eller ”SVT” i namnet undantas.

 • Logotypen har alltid samma position i nedre bildkant.
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund
SVT Positiv och negativ

SVT i slutet av programmet

SVT:s logotyp ska alltid finnas med i slutet på alla internt producerade program och program som producerats externt exklusivt för SVTs räkning. Logotypen bör förekomma enligt nedan:

 • Logotypen ska inleda eftertexterna
 • Logotypen ska läggas mot programmets slutbild eller samma bakgrund som eftertexterna
 • Logotypen har en inbyggd animation som tar fram och bort avsändarskylten. Ingen annan rörelse får kopplas till logotypen
 • Logotypen ska ligga i animationens fulla längd. (3,8 sekunder)
 • Ingen skuggning eller andra effekter får förekomma
 • Logotypen ska som regel vara vit, men kan i undantagsfall vara svart om den läggs på en mycket ljus bakgrund

SVT i samband med produktionsskyltar för andra bolag

I de fall där produktionsskyltar för externa produktionsbolag, formatdistributörer m m förekommer ska dessutom:

 • SVT förekomma på samma bakgrund som den externa produktionsskylten tillsammans med formuleringen ”producerat för SVT” enligt exemplet nedan.
 • Ingen ljudlogotyp får förekomma för det externa bolaget.
 • Produktionsbolags och/eller formatägares logotyp får inte vara rörlig.
 • Bolagets logotyp/identifikation får uppta maximalt 10% av bildytan inklusive utrymme mellan logotyp och tillhörande text när sådan finns.
SVT Positiv och negativ

Avsändarskyltar för nedladdning