Mallar och nedladdningar

Redovisningsmall, Medverkande

Här finns SVT:s mall för redovisning av medverkande. Klicka på denna länk för att öppna EXCEL-malle Excel, 22.2 kB.n

SVT:s tekniska specifikationer

Här kan du ladda ned SVT:s tekniska specifkationer

Ersättning för kommande licensperioder

Checklista till produktionsbolag om de uppgifter - i TF:arnas kontrakt samt i de medverkandelistor som ska skickas till SVT - som ska anges för att korrekta utbetalningar avseende ersättning för kommande licensperioder och royaltyfördelning ska kunna ske. Vad som följer nedan gäller såväl skådespelare som regissörer, scenografer, kostymdesigner, A-fotografer etc. Klicka på länk för att öppna som PDF Pdf, 56.6 kB.