Logotyp

Vår logotyp är den samlande symbolen för allt vi gör. Därför är det viktigt att vi använder den på ett konsekvent sätt. Genom att följa riktlinjerna i designmanualen försäkrar vi oss om att den alltid ser bra ut.

Om logotypen ska användas utanför SVT:s programinnehåll och plattformar ska det utan undantag ske med SVT:s uttryckliga godkännande och alltid enligt satta riktlinjer.

Överanvänd den inte

Logotypen slår fast att att vi är utgivare och garant för vårt innehåll. När det väl gjorts tydligt skapar ytterligare repetiton ofta bara brus. En logotyp per vy är därför en bra grundregel.

Alltid vit eller svart

Logotypen används alltid i sin grundform, i vitt eller svart och den ges aldrig någon annan färg. I första hand använder vi vitt för ett mjukare uttryck.

SVT Positiv och negativ

Ge den utrymme

Logotypen används alltid frikopplad. Symboler och text får inte placeras så nära logotypen att en ny logotyp bildas. Grundprincipen är en frizon om minst 1/3 av logotypens bredd runt om.

Kombinationer med SVT

De enda godkända kombinationerna med SVT är avsändare för kanaler och prioriterad tjänster. Även här gäller gäller en frizon om minst 1/3 av logotypens bredd runt om.

Användning av logotypen utanför SVT:s egna plattformar

SVT:s projektledare kan svara på frågor kring hanteringen av SVT:s varumärke och logotyp.

När fysiska produkter tas fram t ex i samband med program får dessa endast märkas med programlogotypen, produktionsbolagets logotyp samt SVT:s logotyp. Produkterna ska i samtliga fall godkännas av SVT:s projektledare.

Om du vill använda SVT:s logotyper i presentationsmaterial eller andra sammanhang, kontakta SVT Kommunikation.