Programområden och genrer

Programbeslut

SVT ska vara Sveriges bästa programbeställare

SVT kan när som helst under året ta emot och värdera programförslag från externa producenter. Enklaste sättet är att kontakta någon av våra programchefer eller programbeställare för att prata igenom programidén, stämma av strategier utifrån identifierade publikbehov och eventuellt boka möte för en mer omfattande presentation.

SVT:s programchefer och programbeställare jobbar mycket nära varandra. Både programchefer och programbeställare kan ta emot ett programförslag och/eller en pitch.

Om rätt programförslag dyker upp kan SVT ta beslut i stort sett med vändande post!

Under KONTAKT i huvudmenyn hittar du information om programchefer och programbeställare.

Barn & Unga

Huvudfokus för barnutbudet är att göra innehållet mer spännande för barnen.

B&U Genre Bild

 

I en tid av ändrade medievanor och nya sätt att konsumera video ligger barn och unga i absolut framkant. De tittar på vad de vill (och för de mindre barnen ibland vad föräldrarna vill) när de vill var de vill. Online. De förstår inte begreppet sändningstid, men de förväntar sig nytt spännande och roligt innehåll för att återvända till en streamingtjänst.

Vi på SVT Barn och Ung är stolta att vi ligger i framkant i den här utvecklingen och att vi når de flesta svenska barn varje vecka med lärande, utmanande, underhållande och tankeväckande utbud. Ett brett utbud för våra olika målgrupper småbarn, lågstadiet och mellanstadiet.

SVT:s barnutbud är unikt eftersom vi kan visa barnen att de är viktiga, att vi ser dem och att vi ger dem makt. Vi ger dem rätten att få information och göra sin röst hörd, såsom det uttrycks i Barnkonventionen. Ett sätt att ge identifikation och makt är att barn får synas mycket i aktiva roller i våra program. Det är barnen som dominerar helt i programserier som Tjejer, Killar, Agenterna, Klassen, Jobbigt och Haffa.

Vi värnar också om barnens vilja att uttrycka sig kreativt. I flera av våra program som Drakhjältar, Drakens dans och sångskola, Sommarlov, Hatch och Fixa rummet blir barnen synliggjorda som medskapare.

Vi tycker själva att ett av våra populäraste program, Lilla Aktuellt, som visas i många klassrum, är Sveriges viktigaste nyhetsprogram. Eftersom Lilla lär nya demokratiska medborgare ta till sig av journalistik och aktualiteter.

För tonåringarna är det främst ungdrama som speglar de unga själva och deras verklighet idag i Sverige som efterfrågas och erbjuds från SVT. Med titlar som Strula, 24/7, Västra Gymnasiet, Från Trakten och Bror.

Att vara nära målgruppen och identifiera nya behov. Att träffa barn och unga och visa och diskutera våra program och programförslag är en stomme i vår verksamhet. Läs mer om våra målgrupper och vad vi söker för nya program under Programförslag till SVT – Barn och Ung.

Dokumentär

SVT Play är en viktig plattform för Dokumentärgenren och det är med den insikten vi utvecklar utbudet

Dokumentär Genrebild

 

Vi ser en framgångsfaktor i dokumentära serier med tydliga premisser.

Vi vill ytterligare skärpa fokus på berättandet i dokumentärserier och eftersträvar att minst ett av följande kriterier är uppfyllda.:

 • Serien har en journalistisk höjd i form av en principiell dimension. Vi granskar/belyser något tidigare inte känt.
 • Berättandet får en särskild verkshöjd på grund av förmågan hos upphovsmakaren.
 • Ett spänningsberättande där ramen för berättelsen är tillräckligt känd för att skapa en tydlighet kring storyn.

Vi ser att detta sammantaget bidrar till positionering av SVT som leverantör av högkvalitativa dokumentära serier och ett on demand anpassat erbjudande i Play

Singelutbudet, såväl det svenska som det internationella, fokuserar på att attrahera även den yngre publiken och svara mot många tydligt definierade behov hos publiken.

Samtidigt är dokumentären en viktig del i SVT:s uppdrag att skildra hela Sverige och en stor variation av människor.

Drama

Vi överträffar allas förväntningar och levererar Sveriges bästa dramaserier.

SVT DRAMA

Vårt uppdrag:

Att skapa upplevelser som engagerar, underhåller och ger publiken fler perspektiv för att bättre förstå sig själva och sin omvärld.

Strategiska riktlinjer:

 • Vi ska vara bäst på dramaserier som tar vid där nyhetsjournalistiken "tar slut". Vi når stort genomslag med engagerande serier som skapar samtal och debatt.
 • Vi ska vara bäst på att skapa gemenskap för hela publiken med berättelser som underhåller och berör.
 • Vi ska vara bäst på svenskt utbud för den storkonsumerande, insatta seriepubliken mellan 30-44 år.

SVT Dramas serier är fortsatt starkt efterfrågade av den svenska publiken.

SVT Drama utvecklar framtidens serier tillsammans med Sveriges bästa upphovspersoner och produktionsbolag.

SVT Dramas mål är att alltid vara den bästa samarbetspartnern för de svenska upphovspersonerna och den svenska film- och tv-branschen.

SVT Drama strävar efter ett varierat utbud av serier eftersom i vårt uppdrag ingår att spegla hela Sverige, och hela Sveriges publik.


Långfilm

SVT:s drama ska vara i världsklass

 

SVT behåller sitt åtagande att investera i svensk långfilm som aktiv samproducent, och strävar här efter att satsa både på den konstnärliga filmen och den bredare publika filmen – och att kunna presentera båda sorterna så att den får sin största möjliga publik på SVT.

Fakta

Vårt faktautbud har som mål att ge kunskap, inspiration och insikt till publiken

Fakta Genrebild

 

Vi ska vara ett svar på samtidens många frågor om hälsa, vetenskap, historia, konsumtion, miljö, natur med mera.

Med kunskap och engagemang vill vi bidra till ett klokare Sverige.

Under 2019 kommer vi satsa på att utveckla berättandet i faktagenren, och skapa programserier som bjuder publiken på underhållande kunskap. Målet är att skapa serier med tydligt public service-värde som får ett stort genomslag hos publiken.

Vi vill hitta och odla nya profiler på faktaområdet, och det gör vi genom att skapa ett utbud av serier i halvtimmesformat.

Vi vill utforska om ett mer nischat utbud om exempelvis jakt, fiske, kost eller hälsa kan attrahera den faktaintresserade online-publiken. Vetgiriga, passionerade och nyskapande sätt att närma sig faktafältet efterfrågas.

Religion och livsåskådning

Religion och livsåskådning är en självklar del av faktautbudet även 2019.

Vid sidan av det traditionella gudstjänstutbudet vill vi spegla den mångfald av religioner som finns i Sverige i dag. Vi ska också fortsätta att utveckla ett livsåskådningsutbud som ger inspiration och kunskap, och som på nya och spännande sätt svarar mot publikens intresse för existentiella frågor.

Kultur

Genom kulturutbudet i SVT vill vi ge publiken möjlighet att förstå sig själva och sin omvärld

Kultur Genrebild

 

Vi bevakar och granskar händelser på kulturlivets olika områden i Sverige och i andra länder.

Men vi skapar också upplevelser när vi varje vecka bjuder publiken på det bästa från landets scener och konsertsalar.

SVT:s kulturutbud rymmer allt från dagliga kulturnyheter till fördjupande dokumentärer. Vår uppgift är att göra kulturprogram för den specialintresserade kulturpubliken, men också att hitta nya programformat som tilltalar den som är nyfiken på kulturen och vill lära sig mer.

Med fokus på SVT Play och målgruppen 20-40 år kommer vi också att experimentera med nya berättarformer som ska möta publikens behov av inspiration – kunskap, guidning och upplevelser- på kulturområdet.

En utmaning för kulturutbudet generellt är att överbrygga de informations- och kulturklyftor som finns i samhället i dag. Därför kommer vi att ha ett stort fokus på kunskap i kulturutbudet. Målet är att skapa folkbildande serier för SVT1 av högsta verkshöjd som inte bara ska underhålla och berika – de ska också ge publiken kunskap och nycklar till kulturens värld.

Livsstil

Engagerar, underhåller och berikar ditt liv och din vardag

Livsstil genrebild

 

Vi ger tips och inspiration kring det som intresserar många brett - samt det som intresserar bara vissa, men mer personligt och passionerat.

Målet är att alla ska ha sitt favoritprogram på SVT.

Livsstilsprogrammen ska locka stor publik genom relevant, intressant och engagerande innehåll, och ska skapa genomslag i BC och online på vardagar.

Med inbjudande tilltal, starka personligheter och upplevelser i tydliga programformat ska vi presentera de stora livsstilsämnena: mat, hus&hem, trädgård, husdjur, resor, hälsa&träning och relationer.

Det gör vi på primetime i broadcast för en bred publik som tittar tillsammans, och mer individuellt för publiken under 40 år, riktat till SVT Play.

Vi vill hitta och odla nya starka personligheter som är nyfikna eller superkunniga profiler på faktaområdet, och det gör vi genom att skapa ett utbud av serier i halvtimmesformat.

Vi ska utforska nya program för SVT Play om de livsstilsämnen och hobbys och som är extra relevant för den publik som inte alltid använder SVT. Det kan röra sig om mer nischade ämnen med mer passionerat intresserade som t.ex. häst, motor, hantverk, spel, kläder och styling.

Vi söker nya programserier som engagerar och inspirerar kring viktiga livstilsämnen som berör många. Konkreta projekt som visar upp möjliga förändringar och stimulerar till egna aktiviteter inom tex hälsa/träning, konsumtion, relationer, ideellt arbete osv.

För publiken som främst hittar sina program online ska vi erbjuda engagerande realityserier. De ska bygga på snackis-skapande premisser, vara medryckande, äkta och oförutsägbara.

Minoriteter

Program på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska, svenskt teckenspråk

Minoriteter genrebild


Programmen på de nationella minoritetsspråken ska fortsätta utvecklas i två riktningar, som service riktad till språkgruppen och som ett brett utbud riktat till majoritetspubliken.

Minoritetsspråken är definierade av riksdagen och där ingår:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli (samtliga varianter)
 • Romani Chib (samtliga varianter)
 • Samiska (samtliga varianter)
 • Svenskt teckenspråk (har en annan juridisk ställning men behandlas av SVT som ett nationellt minoritetsspråk)

Program på de nationella minoritetsspråken har samma höga ambition som SVT:s utbud som helhet. Genom starkt berättande, unika ämnen och intressanta möten skapar vi program som speglar delar av samhället som den breda publiken inte alltid kommer i kontakt med.

Vilka program som kan räknas till minoritetsspråksutbudet styrs av skrivningar i regelverket för SVT, SR och UR.

Nyheter

Public service roll som nyhetsförmedlare har aldrig varit viktigare

Nyheter genrebild

 

Behovet av en oberoende aktör som förser en stor publik med sakliga nyheter och många perspektiv har aldrig varit större.

Den klassiska journalistiken har de senaste åren både utmanats och ifrågasatts.

Det sjunkande förtroende för traditionella medier och polarisering har skapat en känsla av pessimism inför framtiden för journalistik och demokrati. Men utvecklingen har också fört med sig värdefulla insikter om potentialen i klassiska publik service ideal så som saklighet och opartiskhet och SVT vill bidra med sin nyhetsjournalistik bidra till att oberoende förklara, sätta i sammanhang och begripliggöra världen.

SVT Nyheter är tjänsten som samlar nyheter från hela SVT och har som löfte att ge publiken hela bilden. I broadcast finns de klassiska nyhetsprogrammen:

 • Morgonstudion som nyhetsfokus snabbt sätter in publiken i allt som händer.
 • Rapport som det kurerande och sammanfattande programmet.
 • Aktuellt programmet som fördjupar och sätter nyheterna i sammanhang.
 • Lokala nyheter, kulturnyheter och sportnyheter. 

SVT är Sveriges största enskilda nyhetsleverantör och spelar en viktig roll i samhället i kraft av sin journalistik. Samtidigt ska vi stärka relationen till den yngre nyhetspubliken och skapa tätare kontakt med publiken över hela dygnet och hela landet.

Samhälle

SVT:s samhällsjournalistik avslöjar, förklarar, kommenterar och skildrar.

Samhälle genrebild

 

Samhällsutbudet har flera olika inriktningar:

 • Den granskande journalistiken, bl a inom ramen för Uppdrag Granskning och Dokument Inifrån
 • De breda programmen där vi skapar genomslag och engagerar en stor publik i viktiga samhällsfrågor
 • Det smalare ofta veckoaktuella utbudet där vi ger den särskilt samhällsintresserade publiken ett initierat innehåll om Sverige och världen, t ex Agenda.

Det breda samhällsutbudet, ofta i serieform, utvecklas just nu för att vara ett starkare erbjudande i Play. Därför söker vi här tydliga löften, engagerande berättande, stark dramaturgi och profiler vi vill följa. Samtidigt ser vi hur vissa program fortsatt har sin framgångsfaktor i direktsändningen och den linjära upplevelsen.

Sport

SVT är platsen där Sveriges sportpublik samlas när det verkligen gäller

Sport Genrebild

 

SVT har som ambition att sända när de blågula landslagen kämpar om medaljer, vi vill samla svenska folket till gemensamma upplevelser under stora evenemang och vi vill vara ledande på både nyheter och vintersport.

En tydlig trend inom sport är att publiken alltmer intresserar sig för nischer inom sport. En sportintresserad kan veta allt om Peder Fredricson och ridsport men känna lågt intresse för fotboll.

SVT behöver fånga upp relevanta nischer eftersom denna publik är lojal mot utbudet och ger SVT en möjlighet att fånga publikgrupper som vi annars har svårt att nå.

Exempel på nischer kan vara motorsport, ridsport, NHL och basket.

SM-veckan har vuxit till Sveriges tredje populäraste evenemang och är lika uppskattat bland äldre som yngre. SM-veckan fångar både stora sporter och nisch och tar hand om SVT:s bredduppdrag inom sport.

Till detta mästerskapsår måste den tekniska plattformen för nya svtsport.se och sport i SVT Play fungera perfekt för att hitta nya, lojala besökare.

Sportspegeln ska också fortsätta att vara nationalscen för de stora, viktiga intervjuerna.

SVT också fortsätta att vara ledande när det gäller en jämställda sportbevakning.

Underhållning

Underhållningsutbudet ska samla och skapa gemensamma upplevelser för den stora mångfacetterade publiken

Underhållning Genrebild

 

Det gör vi främst genom att vårda och utveckla våra starka folkkära programvarumärken och se till att de är engagerande och relevanta för ständigt nya publiker, men också genom att utveckla nya program med potential att bli stora och folkkära långkörare även i den nya online-världen.

Med värme och mod tar vi etablerade underhållningsformer vidare och hittar och utvecklar nya talanger bakom och framför kameran. Speciellt fokus ska vi lägga på att locka publiker vi sällan tilltalar och se till att de spegla hela det moderna Sverige genom de som medverkar i våra program.

Nya underhållningstitlar behöver locka en bred familjepublik och få genomslag på Play.

Vi vill också vara ett roligare SVT och göra fler program som är lekfulla, skojiga och lockar till skratt.

Inom humor ska vi satsa stort på en eller ett par exklusiva titlar, skapa utrymme för återkommande serier med starka talanger och testa nya grepp och humorprofiler av kult och nischkaraktär.

För att bygga talang och erbjuda underhållning ska vi utveckla program direkt för Play med distinkt stil och tilltal som inte behöver presenteras i den vanliga helgtablån.

Vi ska öka underhållningens Sverigespegling genom att satsa mer på att kunna erbjuda tittarna shower, revyer och föreställningar från scener i hela landet.