Marknadsföring

Hur arbetar SVT med marknadsföring?

SVT ska vara ett självklart samtalsämne vid varje lunchbord! SVT arbetar med marknadsföring för att utifrån tittarens perspektiv leda upptäcktsfärden genom alla program och tjänster SVT har att erbjuda.

Vi arbetar för att engagera och locka publik till vårt utbud av program och tjänster så att vi bidra till att SVT fortsätter att vara en angelägenhet för hela Sveriges befolkning. För att göra det vill vi förstå varför en tittare ska söka sig till SVT – till ett speciellt program, vid en specifik tidpunkt eller på en viss plattform.

Public service-värderingarna är utgångspunkten i all vår kommunikation. SVTs trovärdighet, oberoende, varumärke och ställningstagande för demokratiska värden och mångfald genomsyrar vårt arbete.

SVT Kommunikation söker ständigt nya kanaler för att nå ut till olika målgrupper. Det gör vi genom exempelvis sociala media, engagemangsskapande marknadsföring, genomtänkta medieköp samt nya insikter och arbetsmetoder.

Vår planering tar sin utgångspunkt i en årlig marknadsplan framtagen tillsammans med programbeställare och programdirektörer, och är gjord utifrån SVTs övergripande mål och strategier.

I marknadsplanen finns ca 70-80 utvalda titlar årligen som vi arbetar med aktivt och offensivt. För dessa titlar planeras marknadsföringen för alla plattformar; trailer, PR, sociala medier, bild, hallå etc. beroende på projektens karaktär.

Utöver detta hanteras också ett stort antal titlar på basnivå. Detta betyder att samtliga titlar publiceras i vårt pressverktyg där både text och bild publiceras och att vi gör enskilda marknadsföringsinsatser beroende på resursutrymme och potential samt intresse från medier.

SVT:s projektledare kan svara på ytterligare frågor kring marknadsföring och trailer.

Checklista: Marknadsföring

 • Programbeskrivning, manus, team- och medverkandelistor, inspelningsplan
 • Programgrafik
 • Stillbilder från produktionen
 • Möjlighet till inspelningsbesök
 • Tillgång till produktionen, medverkande och upphovsmän för PR-arbete och foto, före, under och efter produktionen
 • Tillgång till det färdiga program och rörligt material i god tid för trailerproduktion
 • Löpande information för att kunna släppa nyheter om produktionen, medverkande och upphovsmän
 • Säkrade rättigheter för både bild och musik från produktionen för olika plattformar
 • SVT:s projektledare kan svara på ytterligare frågor kring marknadsföring och trailer.

Checklista: Trailerproduktion

All trailerproduktion inom SVT sker centralt i Stockholm inom SVT Kommunikation. Trailer material ska följa Tekniska Specen.

Arbetsmaterial som underlättar för att kunna skapa trailers:

 • Arbetsmaterialet ska finnas tillgängligt senast sex (6) veckor före sändning.
 • Om programserien är färdigredigerad ska minst två kompletta avsnitt levereras
 • Arbetsmaterialet ska levereras utan namnskyltar och grafik i bild.
 • Programmets grafik/vinjett bör levereras separat.
 • SVT färdigställer sina trailers med stereoljud (ej mångkanalsljud),
 • Dialogljud (gärna utan ljudeffekter, helst utan musik), som stereoljud, allokeras till ljudspår 1+2.
 • Effektljud (helst utan musik), som stereoljud, allokeras till ljudspår 3+4.
 • Musik, som stereoljud, allokeras till ljudspår 5+6.
 • Separat stereomix(ar), enligt ovan, ska levereras även när programmet är tänkt att sändas med mångkanalsljud.
 • Manus till eventuella speakertexter bifogas.
 • Översättningar, av i programmet förekommande språk förutom av svenska och engelska, bifogas.
 • Trailerproduktion kan ske innan programmet har färdigställts. I så fall ska filnamn för arbetsmaterial till trailerproduktion innehålla: Programnamn, Episodnummer, Ämnesord – och ej innehålla specialtecken, versaler eller bokstäverna å, ä eller ö. Exempel: minuten_pgm1_peter(.mov)